Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 1 ÚP Bačalky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bačalky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 24. 6. 2016
Účinnost OOP 9. 7. 2016
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7452030&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Bačalky
Poznámka archivován i PS, původní ÚP byl MINIS, změna i PS už nikoliv, nutno naskenovat
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bačalky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačalky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2015
Číslo jednací stanoviska 26736/UP/2015/Ji
Datum stanoviska 12. 10. 2015
Referent Radka Jirásková
Datum schválení 30. 11. 2015
Poznámka schválení pořízení: 9.10.2014
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 5. 1. 2016
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-12091/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 6. 4. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 24. 5. 2016
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK-19015/UP/2016
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 25. 5. 2016
Poznámka