Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Bačalky
Typ dokumentu Územní plán
Obec Bačalky
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel obec
Datum vydání OOP 30. 6. 2014
Účinnost OOP 15. 7. 2014
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=7452030
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ano
Dokumentace je nahrazena změna č. 1 ÚP Bačalky
Poznámka
Architekti
Šejvlová Jana (Regio-Projektový atelier)
Území
Bačalky (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Bačalky

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Veronika Tovarová
Datum schválení 21. 9. 2012
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 26.8.2011
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radka Jirásková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 30. 10. 2013
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 2513/UP/2014/Ji
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 12. 3. 2014
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 12. 5. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) 6359/UP/2014/Ji
Referent Radka Jirásková
Datum stanoviska 14. 5. 2014
Poznámka