Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚP Barchov
Typ dokumentu Územní plán
Obec Barchov
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Nový Bydžov
Datum vydání OOP 3. 5. 2018
Účinnost OOP 18. 5. 2018
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=73380678
MINIS ano
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚPO Barchov
změna č. 1 ÚPO Barchov
změna č. 2 ÚPO Barchov
Poznámka 1. zpráva o uplatňování ÚP Barchov, 9/2022, Hav, nevyplývá změna, shcválena: 22.11.2022
Architekti
Novotný Karel
Území
Barchov (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Barchov

Zadání
V evidenci ÚPD od 2014
Číslo jednací stanoviska 5097/UP/2015/Va
Datum stanoviska 17. 2. 2015
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 3. 8. 2015
Poznámka schválení pořízení: 19.6.2014
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2017
Číslo jednací metodického stanoviska KUKHK–20699/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska 14. 6. 2017
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 12. 5. 2017
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK–32943/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 30. 10. 2017
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 31. 1. 2018
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK–39521/UP/2017
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 29. 1. 2018
Poznámka