Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚP Chlumec nad Cidlinou
Název změna č. 1 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Typ dokumentu Územní plán
Obec Chlumec nad Cidlinou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 26. 6. 2014
Účinnost OOP 11. 7. 2014
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=47002810&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Chlumec nad Cidlinou
Dokumentace je nahrazena změna č. 2 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Poznámka předán i právní stav, bez grafické části, kterou změna č. 1 neřešila
Architekti
Žaluda Eduard
Území
Chlumec nad Cidlinou (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Chlumec nad Cidlinou

Zadání
V evidenci ÚPD od 2012
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 22. 5. 2013
Poznámka rozhodnutí o pořízení: 20.6.2012
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2013
Číslo jednací metodického stanoviska 20715/UP/2013/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska 20. 11. 2013
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 21872/UP/2013/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 12. 12. 2013
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 29. 4. 2014
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka