Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název změna č. 2 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Typ dokumentu Územní plán
Obec Chlumec nad Cidlinou
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 30. 9. 2016
Účinnost OOP 11. 10. 2016
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=47002810&RC_ZMENY=2
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace nahrazuje ÚP Chlumec nad Cidlinou
změna č. 1 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Dokumentace je nahrazena změna č. 4 ÚP Chlumec nad Cidlinou
Poznámka zpráva o uplatňování ÚP: 24.9.2014, 2.6.2017 předán k archivaci PS po změně č. 2
Architekti
Žaluda Eduard
Území

Seznam dokumentací vztažených k obci Chlumec nad Cidlinou

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Chlumec nad Cidlinou ÚPO Chlumec nad Cidlinou 31. 3. 1999 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 1 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 11. 12. 2000 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 2 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 23. 6. 2001 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 3 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 23. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 5 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 25. 8. 2004 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 6 ÚPO Chlumec nad Cidlinou 13. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou ÚP Chlumec nad Cidlinou 21. 9. 2011 ano ano ano ano ano ano
Chlumec nad Cidlinou změna č. 5 ÚP Chlumec nad Cidlinou ne ne ne ne ano
Chlumec nad Cidlinou ÚS Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z37 a Z72 5. 4. 2013 ne ne ne ne ano
Chlumec nad Cidlinou ÚS Chlumec nad Cidlinou - lokalita Z8 - Skalka 12. 11. 2013 ne ne ne ne ano
Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska 13697/UP/2014/Sl - zpráva o uplatňování ÚP
Datum stanoviska 27. 8. 2014
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 24. 9. 2014
Poznámka schválení pořízení: 24.9.2014
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2015
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 5. 11. 2015
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) KUKHK-315/UP/2016
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 7. 1. 2016
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ) KUKHK-23586/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 16. 7. 2016
Poznámka 1. VP: 25.4.2016, 14312/UP/2016/Sl, 26.4.2016
Návrh - §53 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Č.j. stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek (§53 odst. 1 SZ) KUKHK-20032/UP/2016/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 6. 6. 2016
Poznámka