Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Dolní Dvůr, Černý Důl, Strážné
Typ dokumentu Územní plán
Obec Černý Důl
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel
Datum vydání OOP 4. 1. 1984
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=02067
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚPO Černý Důl
Poznámka
Architekti
Území
Černý Důl (obec)
Dolní Dvůr (obec)
Strážné (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Černý Důl