Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Batňovice
Název změna č. 1 ÚPO Batňovice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Batňovice
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Trutnov
Datum vydání OOP 15. 2. 2010
Účinnost OOP 5. 3. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=87643067&RC_ZMENY=2
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Batňovice
Poznámka
Architekti
Smilnický Vladimír
Území
Batňovice (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Batňovice

Zadání
V evidenci ÚPD od 2009
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum schválení 26. 2. 2009
Poznámka schválení pořízení: 18.9.2007
Návrh
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Radana Smolová
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20828/UP/2009/Sm
Referent Radana Smolová
Datum stanoviska 19. 11. 2009
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka