Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Název ÚPSÚ Miletín a Rohoznice
Typ dokumentu Územní plán
Obec Miletín
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel OkÚ JC
Datum vydání OOP 15. 5. 1997
Účinnost OOP 4. 6. 1997
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=72777882
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Dokumentace je nahrazena ÚP Miletín
Poznámka
Architekti
Zemánková Jelena
Území
Miletín (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Miletín

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 1. 10. 1994
Poznámka
Návrh
V evidenci od
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka