Dokumentace | Archiv - ÚPO Nová Ves (16. 8. 2006) - nahrazeno dokumentací ÚP Nová Ves

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Nová Ves