Dokumentace | Archiv - ÚPO Hořičky (13. 10. 2004) - nahrazeno dokumentací ÚP Hořičky

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hořičky