Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Pilníkov ÚPSÚ Pilníkov 12. 11. 1986 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 3 ÚPSÚ Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚPSÚ Pilníkov 30. 8. 2001 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 2 ÚPSÚ Pilníkov 26. 2. 2009 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov ÚP Pilníkov 18. 12. 2014 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 4 ÚP Pilníkov ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 2 ÚP Pilníkov 26. 9. 2019 ne ne ne ne ano
Pilníkov ZÚ Pilníkov 21. 3. 2012 ne ne ne ne ano
Pilníkov změna č. 1 ÚP Pilníkov 14. 10. 2016 ano ano ano ano ano ano
Pilníkov změna č. 3 ÚP Pilníkov 17. 12. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
1