Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Olešnice ÚPO Olešnice 24. 4. 2002 ano ano ano ano ano ano
Olešnice změna č. 1 ÚPO Olešnice 13. 12. 2006 ano ano ano ano ano ano
Olešnice ÚP Olešnice 3. 10. 2008 ano ano ano ano ano ano
Olešnice změna č. 1 ÚP Olešnice ne ne ne ne ano
Olešnice ÚP Olešnice (Kostelec nad Orlicí) 12. 6. 2014 ano ano ano ano ano   ano ano
Olešnice ÚS Olešnice - lokalita Z1b 29. 11. 2023 ne ne ne ne ano
Olešnice ÚS krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové 24. 10. 2019 ano ne ne ne ano
Olešnice v Orlických horách ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách 20. 9. 1999 ne ne ne ne ano
Olešnice v Orlických horách změna č. 1 ÚPSÚ Olšenice v Orlických horách 16. 12. 2008 ano ano ano ano ano ano
Olešnice v Orlických horách změna č. 2 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách 30. 4. 2012 ano ano ano ano ano ano
Olešnice v Orlických horách změna č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách 7. 9. 2015 ano ano ano ano ano ano
Olešnice v Orlických horách ÚP Olešnice v Orlických horách 20. 9. 2019 ano ano ano ano ano   ano ano
Olešnice v Orlických horách změna č. 1 ÚP Olešnice v Orlických horách ne ne ne ne ano
1