Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Bolehošť ÚPO Bolehošť 15. 3. 2001 ano ano ano ano ano ano
Bolehošť změna č. 1 ÚPO Bolehošť 20. 8. 2009 ano ano ano ano ano ano
Bolehošť ÚP Bolehošť 19. 5. 2015 ano ano ano ano ano   ano ano
Bolehošť změna č. 2 ÚP Bolehošť ne ne ne ne ano
Bolehošť ÚS Bolehošť - lokalita Z7a/BV 24. 9. 2018 ano ne ne ne ano
Bolehošť změna č. 1 ÚP Bolehošť 5. 3. 2021 ano ano ano ano ano ano
1