Seznam dokumentace vztažený k obci

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Čermná nad Orlicí ÚPSÚ Čermná n. Orlicí 19. 8. 1994 ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚPO Čermná n.O. 16. 12. 2005 ano ano ano ano ano ano
Čermná nad Orlicí změna č. 2 ÚPO Čermná nad Orlicí ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚP Čermná nad Orlicí - nedokončen ne ne ne ne ano
Čermná nad Orlicí ÚP Čermná nad Orlicí 10. 12. 2020 ano ano ano ano ano   ano ano
1