Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 298
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 29. 1. 2013
Účinnost OOP 21. 2. 2013
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=10192239&RC_ZMENY=100
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Křelina František
Území
Nový Hradec Králové (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové ÚPM Hradec Králové 21. 1. 2000 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 11 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-2 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 168 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 175 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 195-1 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 199 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 234 ne ne ne ne ano
1 2 3 4 5 8 12 15
Zadání
V evidenci ÚPD od 2011
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 25. 10. 2011
Poznámka schválení pořízení: 28.6.2011
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2012
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání 21. 8. 2012
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 18672/UP/2012/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 4. 10. 2012
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 7. 1. 2013
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka