Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 234
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP
Účinnost OOP
URL adresa ILAS http://www.uur.cz/iLAS/Obec_PoctyZaznamu.asp?KODOB=04687
MINIS ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Buchar Jan
Území
Hradec Králové (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Zadání
V evidenci ÚPD od 2010
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Alena Cejnarová
Datum schválení
Poznámka
Návrh
V evidenci od 2011
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Číslo jednací stanoviska
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 stavebního zákona
Datum společného jednání 19. 7. 2011
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20599/UP/2011/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 11. 11. 2011
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka