Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument RP Podzámčí
Název změna č. 1 RP Podzámčí
Typ dokumentu Regulační plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 30. 3. 2010
Účinnost OOP 19. 4. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=79137819&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Schmied Karel
Území
Třebeš (katastr)

Seznam rozhodnutí o zrušení dokumentace nebo její části

Číslo jednací Typ zrušení Datum Poznámka Vymezení
MMHK/120236/2016/HA zrušeno zcela 14. 7. 2016 OOP zrušení regulačního plánu Podzámčí - Hradec Králové, včetně změny č. 1 regzulačního plánu Podzámčí - Hradec Králové -

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Zadání
V evidenci ÚPD od
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent
Datum schválení 24. 11. 2009
Poznámka schválení pořízení: 29.9.2009
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2009
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka