Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPO Běchary
Název změna č. 1 ÚPO Běchary
Typ dokumentu Územní plán
Obec Běchary
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MÚ Jičín
Datum vydání OOP 24. 3. 2009
Účinnost OOP 10. 4. 2009
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=54900764&RC_ZMENY=1
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Novotný Karel
Území
Běchary (obec)

Seznam dokumentací vztažených k obci Běchary

Zadání
V evidenci ÚPD od 2008
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum schválení 1. 7. 2008
Poznámka schválení pořízení: 29.1.2008
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Drahoslava Vašková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 20871/UP/2008/Va
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska 17. 12. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 3. 3. 2009
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Drahoslava Vašková
Datum stanoviska
Poznámka