Dokumentace | Archiv - změna č. 182 (23. 6. 2009)

Archivováno
4. 9. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 168 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 165 21. 10. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-2 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 164-1 22. 6. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 163 21. 10. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 16 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 159 28. 6. 2011 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 157 30. 9. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 154 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 153 5. 8. 2008 ano ne ne ne ano