Dokumentace | Archiv - změna č. 182 (23. 6. 2009)

Archivováno
4. 9. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 229 12. 10. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 226 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 225 12. 10. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 222 22. 6. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 22 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 219 22. 6. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 212 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 206 23. 6. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 202 25. 5. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 20 29. 10. 2002 ano ano ano ano ano ano
1 3 4 5 6 7 8 9 12 15