Dokumentace | Archiv - změna č. 182 (23. 6. 2009)

Archivováno
4. 9. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 152 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 151 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 15 29. 6. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 149 21. 9. 2010 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 147 23. 6. 2009 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 144 17. 6. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 143 29. 4. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 142 30. 9. 2008 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 140 18. 12. 2007 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
1 5 7 8 9 10 11 12 13 15