Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 164-1
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel MMHK
Datum vydání OOP 22. 6. 2010
Účinnost OOP 22. 7. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=10192239&RC_ZMENY=83
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka
Architekti
Buchar Jan
Území
Piletice (katastr)
Pouchov (katastr)
Věkoše (katastr)
Rusek (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum schválení 26. 2. 2008
Poznámka schválení pořízení: 26.6.2007
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2010
Číslo jednací metodického stanoviska
Referent Pavla Slánková
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 5430/ÚP/2010/Sl
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska 24. 3. 2010
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 17. 5. 2010
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Pavla Slánková
Datum stanoviska
Poznámka