Dokumentace | Archiv

Dokumentace
Nadřízený dokument ÚPM Hradec Králové
Název změna č. 157
Typ dokumentu Územní plán
Obec Hradec Králové
Nadřízený orgán Královéhradecký kraj
Pořizovatel Magistrát města Hradec Králové
Datum vydání OOP 30. 9. 2008
Účinnost OOP 20. 10. 2010
URL adresa ILAS https://www.uur.cz/eupc/RegList?RC_UPD=10192239&RC_ZMENY=57
MINIS ne
MMR ne
SEA ne
Dotace ne
Poznámka existuje k dokumentaci "Oprava zřejmých nesprávností OOP" ze dne 3.1.2012
Architekti
Šejvlová Jana
Území
Třebeš (katastr)
Roudnička (katastr)

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 138 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 305 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 134 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 248 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 11 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 234 ne ne ne ne ano
Hradec Králové ÚP Hradec Králové ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 199 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 195-1 ne ne ne ne ano
Hradec Králové UrbS Temešvár - Plačice - Bláhovka ne ne ne ne ano
1 2 3 4 5 8 12 15
Zadání
V evidenci ÚPD od 2007
Číslo jednací stanoviska
Datum stanoviska
Referent Pavla Hofmanová
Datum schválení 30. 10. 2007
Poznámka schválení pořízení: 26.6.2007
Návrh - společné jednání
V evidenci od 2008
Číslo jednací metodického stanoviska 10415/UP/2008/Hg
Referent Martin Herzog
Datum metodického stanoviska
Datum společného jednání
Uplatnění přípomínek ke společnému jednání (§ 94 odst. 3 SZ)
Referent
Datum stanoviska
Datum veřejného projednávání
Poznámka
Návrh - §50 zákona č. 183/2006 Sb. (Od 1.7. 2024 zrušeno)
Datum společného jednání
Č.j. stanoviska ke společnému jednání (§ 50 odst. 7 SZ) 10893/UP/2008/Hg
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska 27. 6. 2008
Č.j. potvrzení od odstranění nedostatků (§ 50 odst. 8 SZ)
Referent
Datum potvrzení
Poznámka
Návrh - veřejné projednání
Datum veřejného projednání 25. 8. 2008
Č.j. stanoviska k veřejnému projednání (§101 odst. 2 SZ, příp. § 103 odst. 5 SZ)
Referent Martin Herzog
Datum stanoviska
Poznámka