Dokumentace | Archiv - změna č. 1 (29. 10. 2002)

Archivováno
31. 12. 2009
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ano
Legendy ano
Texty ano
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Vyhláška

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 59 30. 11. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové RP Podzámčí 26. 4. 2005 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 91 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 81 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 22 26. 4. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 78 28. 6. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 76 28. 6. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 33 28. 6. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 98 20. 12. 2005 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 92 20. 12. 2005 ano ne ne ne ano