Dokumentace | Archiv - RP Hořická (20. 12. 2005)

Archivováno
Datum archivace není vyplněno
Archivované skeny
Výkresy ne
Texty ne
Zpracováno
Výkresy ne
Legendy ne
Texty ne
Dostupnost na internetu
Výkresy Texty
Nejsou k dispozici
Nejsou k dispozici

Seznam dokumentací vztažených k obci Hradec Králové

Obec Název Datum vydání Archivováno Naskenováno Předáno Zpracováno Mapa Ilas
Hradec Králové změna č. 31 21. 9. 2004 ano ano ano ano ano ano
Hradec Králové změna č. 307 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 306 29. 1. 2013 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 305 ne ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 3 RP Kopec sv. Jana - ZRUŠENO 28. 6. 2011 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 298 29. 1. 2013 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 297 26. 3. 2013 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 277 31. 1. 2012 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 271 28. 6. 2011 ano ne ne ne ano
Hradec Králové změna č. 263 3. 2. 2012 ano ne ne ne ano