Holohlavy - (ORP: Hradec Králové) - změna č. 5 ÚPSÚ Smiřice - Holohlavy - Černožice - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2023)  Data mají informativní charakter