Nahořany - (ORP: Nové Město nad Metují) - ÚPO Nahořany - Hlavní výkres s komplexním řešením celého území obce včetně návrhu dopravního řešení a návrhu územního systému ekologické stability - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2023)  Data mají informativní charakter