Meziměstí - (ORP: Broumov) - ÚS - inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů - Jiráskova čtvrť II., Meziměstí - Celková situace stavby
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2023)  Data mají informativní charakter