Malé Svatoňovice - (ORP: Trutnov) - změna č. 1 ÚP Malé Svatoňovice - Hlavní výkres - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2023)  Data mají informativní charakter