Králova Lhota - (ORP: Dobruška) - změny I. ÚPO Králova Lhota - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - (Nahrazeno novější dokumentací)
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje   (2007 - 2023)  Data mají informativní charakter