Batňovice - územní plán zpracovanný dle MiNiS | TEXTY ÚP | Údaje o obci v databázi Krajského úřadu | Batňovice v bezešvém výkresu
  © Aplikace: HvMap HvMap HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. Zpracováno 2007 - 2023 na základě dat zpracovatelů ÚP. © Data: Krajský úřad Královéhradeckého kraje mají informativní charakter